Duct - Conservare si restaurare piatrai

Cercetare - Proiectare

Castelul Bran: Restaurare și protejare a suprafețelor arhitecturale cu pictură murală în zona accesului principal

Beneficiar:
Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen, Elisabeth Sandhofer

Contractant:
Duct SRL

Cod LMI:
BV-II-m-A-11610.01 „Castelul Bran”

Perioada de lucru:
martie 2016

Datorită configuraţiei sale particulare, valorilor istorice arhitecturale, cât şi gradului de conservare remarcabil, Castelul Bran este unul dintre cele mai importante astfel de ansambluri fortificate din ţară şi unul dintre cele mai vechi castele medievale de munte conservate încă. Accesul în castel - care constituie zona de interes pentru proiectul de față - este plasat pe fațada estică a unui turn rectangular amplasat pe latura sudică a castelului (Turnul sudic), în apropierea versantului stâncos al Dealului Castelului. Turnul constituie unul dintre accentele verticale puternice care îi conferă castelului silueta particulară.
Prima etapă de fortificare are loc în ultimul sfert al secolului al XIV-lea, când locuitorii oraşului Braşov ridică cetatea într-un punct strategic, la contactul dintre culoarul Bran-Rucăr şi Ţara Bârsei, pe unul dintre principalele drumuri care legau Transilvania de Muntenia.
Sfârşitul secolului al XVI-lea înregistrează o distrugere gravă a castelului, în 1593, la 26 iunie, când explodează turnul sud-vestic în care se afla pulberăria, eveniment tragic urmat, în 1617, de un incendiu violent care afectează castelul şi distruge turnul porţii.
Între 1625 și 1629 se desfășoară programul de transformare a castelului, datorat principelui Gabriel Bethlen, constând preponderent în operațiuni de remodelare și decorare, de factură renascentistă.Turnul de est, reconstruit acum, ajunge la forma pe care o cunoaștem și astăzi, cu paramentele zidurilor înalte realizate din piatră tăiată în blocuri regulate, bosate, aşezate în asize de înălţime relativ constantă și cu ultimul nivel uşor decroşat faţă de zidurile nivelurilor anterioare, marcat pe faţada estică de două maşiculii puternice perforate de câte o gură de tragere.
Castelul Bran, devenit reședință a Reginei Maria, este modernizat şi transformat de arhitectul ceh Karel Líman.
După instaurarea regimului comunist și naționalizarea castelului urmează o serie de intervenții care nu sunt clar documentate, nici de sursele arhivistice consultate și cu atât mai puțin de cele bibliografice. Pentru anii imediat următori schimbării de regim, 1948-1949, sunt consemnate sumar „ample lucrări de restaurare" la Castelul Bran.
Începând cu anul 1953 se desfășoară o campanie de restaurare care este documentată prin proiect și corespondență administrativă și înregistrată în procesele verbale ale ședințelor de avizare.
Din 18 mai 2006 castelul este retrocedat moştenitorilor Principesei Ileana, dar mai este administrat în continuare de stat până la 1 iunie 2009. Astăzi castelul funcționează în continuare ca muzeu.

Expertiza biologica

S-au facut investigaţii cu privire la starea de conservare din punct de vedere biologic a faţadei de Nord a monumentului. În acest scop, s-au făcut prelevări pentru a fi supuse unei analize amănunţite de laborator şi pentru a identifica speciile de microorganisme care au produs degradarea de natură biologică, precum şi pentru a elabora o serie de măsuri pentru înlăturarea acesteia.


Prelevare proba nr. 1 - Acadrament intrare – zona de stânga
Parmelia sp.. – imagine la stereomicroscop (A. x 10 & B. x 40)
Alge – imagine la stereomicroscop (C. x 10 & D. x 30)
Prelevare proba nr. 2 – faţada de Nord – zona ancadrament, dreapta jos.
Alge & licheni – imagine la stereomicroscop (C. x 10 & D. x 30)
Licheni – imagine la stereomicroscop (G. x 10 & H. x 20)
Buletin petrografic

Din portalul Castelului Bran, au fost prelevate probe de roca si mortare pentru a fi analizate sub aspect compozitional si petro-structural, avand ca finalitate in special:
a. determinarea naturii petrografice a rocii;
b. estimarea retetelor de fabricare a mortarelor.
Mortar original. In spartura proaspata, materialul este cenusiu-galbui, dar pe suprafata expusa degradarii, mortarul are culoare negricioasa, datorita aparitiei unei cruste de degradare. La socuri mecanice de intensitate medie, mortarul se sparge relativ usor.
Mortar original. Componentele petro-structurale ale probei de mortar original. Imagini microscopice cu nicoli paraleli.
Piatra naturala de culoare cenusie. Roca microgranulara, relativ echigranulara.

Gnais microcristalin cataclazat. Imagine microscopica in nicoli paraleli, detaliu. Se observa ca majoritatea cristalelor de cuart, feldspat si mice sunt intr-un grad relativ avansat de deformare plastica si rupturala, ca urmare a procesului de cataclazare.
Gnais microcristalin cataclazat. Imagine microscopica in nicoli paraleli, detaliu. Se remarca principalii constituenti minerali (cuart, feldspati si mice), unul din mineralele subordonate (granatul, Grt), precum si slaba orientare preferentiala a cristalelor pe directia liniei punctate.
Analize imagistice


Analize imagistice multispectrale
Fotografie in lumina directa
Fotografie in spectru UV
Sondaje stratigrafice

Pentru a pune in evidenta succesiunea interventiilor din diferitele etape, importanta si ponderea acestora in raport cu materia originala, s-au realizat sondaje stratigrafice in diferite zone ale suprafetei. S-au realizat prin indepartare mecanica a straturilor recente de varuieli, tencuieli si mortare de reparatie.


Fatada de S-E. Efectuarea sondajelor stratigrafice pentru a pune in evidenta succesiunea interventiilor.
Fatada de S-E. Sondaj stratigrafic ce reprezinta: strat pictural original din zona scrisului; strat de interventie ulterioara cu mortar; strat de interventii cu mortare pe baza de ciment.
Fatada de S-E. Sondaje stratigrafice ale succesiunilor interventiilor in timp.
Fatada de S-V. Sondaje stratigrafice ale succesiunilor interventiilor in timp.
Probe de mortare

In urma stabilirii compozitiei mortarelor originale, s-au facut mici probe de mortare compatibile cu acestea din punct de vedere structural si estetic.

S-au realizat probe de mortare pentru a se stabili compatibilitatea din punct de vedere structural si estetic cu cel original.


Mici probe de mortare cu diverse combinatii intre liant si adaos.
Documentatie grafica

Fațadă SE: analiză degradări – sc. 1:50
Fațadă SV: analiză degradări – sc. 1:50
Detaliu - Fațadă SE: analiză degradări
Detaliu - Fațadă SV: analiză degradări
Ancadrament de piatra: analiza starea de conservare – sc. 1:10
Detaliu - Ancadrament de piatra: propuneri interventii – sc. 1:10
© Duct SRL 2013. Toate drepturile rezervate.
Română | English
Sus