Duct - Conservare si restaurare piatrai

Cercetare - Proiectare

Templul Coral Evreiesc, Bucuresti

Beneficiar:
Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic

Contractant:
Duct SRL

Cod LMI:
LMI: B-II-m-A-19672

Perioada de lucru:
septembrie - noiembrie 2015

Templul Coral din București este o sinagogă a Comunității Evreilor din București, fiind cel mai mare lăcaș de cult mozaic din oraș. Edificiul a fost construit între anii 1864-1866, fiind renovat în 1932 și 1945. Este situat pe Str. Sf. Vineri nr. 9 din sectorul 3. Clădirea Templului Coral reprezintă un monument distinct pentru arhitectura sfârşitului de secol al XIX lea din Bucureşti atât ca program cât şi ca rezolvare funcţională şi plastică. Dacă interiorul este rezultatul unor canoane specifice cultului mozaic, exteriorul exprimă prin sobrietate, proporţii şi economie de mijloace, monumentalitatea pe care trebuie să o aducă simbolul primului edificiu în ierarhia templelor surori.


Sondaje stratigrafice


Sondaje stratigrafice realizate prin indepartarea mecanica a straturilor de interventii ulterioare.
In urma indepartarii interventiilor anterioare s-a gasit stratul original de pictura. Ultima interventie respecta in mare parte desenul si cromatica originala.

Sondaj stratigrafic al decoratiei pictate din zona holului de intrare. In urma indepartarii interventiilor anterioare s-a gasit stratul original de pictura.
Detaliu test indepartare repictare intr-o zona cu exfolieri si lacune ale stratului pictural. Stratul original prezinta multiple sgrafitari si zone lacunare. Se poate obseva cum repictarea a incercat sa reproduca desenul si cromatica initiala.

Fotografie de ansamblu a unei zone unde s-au efectuat mai multe sondaje stratigrafice. Etapa de cercetare a fost necesara pentru stabilirea metodologiei de lucru.
Detaliu al unui test de indepartare al ultimei interventii. Ultima interventie respecta in mare parte desenul si cromatica originala (repictarea a fost efectuata cu sablonul si aplicata decalat fata de original).
Sondaj stratigrafic realizat in zona coloanelor altarului. Se poate observa prezenta a inca doua straturi de interventii de repictare aplicate peste decoratia originala.

Interventia a fost efectuata cu sablonul si aplicata decalat fata de original.
Pridvor – test de indepartare straturi de vopsea prin mijloace fizice (metoda „gomagge”).
Pridvor – test de indepartare straturi de interventii (vopsea) prin mijloace chimice si mecanice.
Documentatie grafica

Nava centrala - Interventii de conservare restaurare.
Perete nord - Interventii de conservare restaurare.
Fatada - Starea de conservare
Fatada - Interventii de conservare restaurare.
Pridvor - Starea de conservare
Pridvor - Interventii de conservare restaurare
© Duct SRL 2013. Toate drepturile rezervate.
Română | English
Sus