Duct - Conservare si restaurare piatrai

Restaurare pictură murală

Biserica Stavropoleos - pictura murala lapidariu

Beneficiar:
Biserica Stavropoleos

Contractant:
Duct SRL

Cod LMI:
LMI: B-II-a-A-19464

Perioada de lucru:
septembrie 2007 - aprilie 2013

Biserica Stavropoleos este o biserică ortodoxă, construită în stil brâncovenesc, în centrul orașului București. Hramul bisericii este Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil. Numele Stavropoleos este forma românească a cuvântului grecesc Stauropolis, care se traduce prin „Orașul Crucii”.
Biserica a fost înălțată în 1724, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat (domnitor al Țării Românești, 1719-1730), de către arhimandritul Ioanichie Stratonikeas. În curtea hanului său, Ioanichie a zidit biserica și o mănăstire, susținută economic din veniturile de la han (o situație frecvent întâlnită în epocă). În 1726 starețul Ioanichie a fost ales mitropolit al Stavropolei și exarh al Cariei. Mănăstirea pe care a construit-o poartă de atunci numele Stavropoleos, după numele vechiului scaun. La 7 februarie 1742 Ioanichie, în vârstă de 61 de ani, moare și este îngropat în biserica sa.
Hanul și anexele mănăstirii au fost demolate la sfârșitul secolului al XIX-lea. De-a lungul timpului biserica a fost afectată de cutremure, care au șubrezit turla până la cădere. Picturile turlei au fost restaurate însă la începutul secolului al XX-lea.
În prezent din vechea mănăstire nu a mai rămas decât biserica, alături de care există o construcție de la începutul secolului al XX-lea, care adăpostește o bibliotecă, o sală de conferințe și o colecție de icoane vechi (începutul sec. al XVIII-lea) și obiecte de cult, precum și fragmente de frescă recuperate de la bisericile demolate în timpul regimului comunist. Clădirea cea nouă a fost construită după planurile arhitectului Ion Mincu.
Partea de pictura asupra careia s-a intervenit este realizata in tehnica "a fresco" si cuprinde zona Lapidariului precum si intradosul arcelelor Pridvorului.

Pictura murala Lapidariu - starea de conservare

Zona de colt - interventii anterioare suprapuse la zona de imbinare peste original.

Depuneri aderente, scursuri, exfolieri, lacune.
Interventii anterioare suprapuse la zona de imbinare peste original.
Interventii anterioare suprapuse la zona de imbinare peste original.
Pictura murala Lapidariu - interventii


Consolidarea stratului pictural prin injectare.
Consolidarea stratului pictural prin pensularea si presarea fixativului.
Detaliu test de indepartare mecanica a depunerilor aderente.
Detaliu test de indepartare chimica a depunerilor aderente.
Alicarea selectiva a compreselor cu solutii chimice in vederea indepartarii depunerilor aderente.
Indepartarea depunerilor de pe suprafata picturala (partea stanga).
Indepartarea interventiilor anterioare.
Chituirea la nivel a zonelor lacunare.

Fotografie inainte de inceperea interventiilor de restaurare.
Fotografie dupa incheierea operatiunilor de conservare-restaurare.
Intradosuri arce Pridvor - starea de conservare

Intradosuri arce Pridvor - interventii

Consolidarea stratului suport prin injectare.
Indepartarea depunerilor aderente de pe suprafata stratului pictural.
Chituirea retelelor de fisuri.
Chituiri ale zonelor lacunare.
Intradosuri arce Pridvor - fotografii comparative

Fotografie inainte de restaurare.
Fotografie dupa incheierea operatiunilor de restaurare.
Fotografie inainte de restaurare.
Fotografie dupa incheierea operatiunilor de restaurare.
Fotografie inainte de restaurare.
Fotografie dupa incheierea operatiunilor de restaurare.
© Duct SRL 2013. Toate drepturile rezervate.
Română | English
Sus