Duct - Conservare si restaurare piatrai

Restaurare pictură murală

Castelul Bran: Restaurare și protejare a suprafețelor arhitecturale cu pictură murală în zona accesului principal

Beneficiar:
Dominic Habsburg-Lothringen, Maria Magdalena Holzhausen, Elisabeth Sandhofer

Contractant:
Duct SRL

Cod LMI:
BV-II-m-A-11610.01 „Castelul Bran”

Perioada de lucru:
iunie 2016 - septembrie 2017

Compoziția de ansamblu a Castelului Bran este caracterizată prin perimetrul neregulat - aproximativ patrulater, determinat de configurația platformei amenajate pe care este construit și marcat de masa minerală considerabilă a pintenului de stâncă înglobat în fortificație pe latura de nord - și de variația formală și dimensională a corpurilor de clădire - turnuri, corpuri rezidențiale, turnulețe, zone de legătură și curtine. Silueta medievală este îmbogățită prin adăugirile din epoca modernă, când castelul a funcționat ca reședință regală, rezultând o compoziție plină de originalitate și pitoresc.
Turnul sudic
Compoziție: Turnul este de tip patrulater regulat - cu un plan aproape pătrat, cu latura de 6,4 m (în fațada principală). Volumul prismatic elansat este compus din patru câmpuri compoziționale, primul inferior înalt, ridicat din panta pintenului stâncos, al doilea perforat de golul de acces în castel, unul superior mai redus, toate separate prin cornișe și surmontate de volumul înalt al acoperișului, marcat de lucarnele ample și de verticalele acuzate ale hornurilor.
Materialele identificate în studiul părții exterioare a turnului ilustrează alcătuirea inițială, cu porțiuni vizibile de zidărie din cărămidă, suprafețe extinse de tencuială istorică, în diferite forme de conservare, de la tencuieli integre, la tencuieli puternic erodate și decoezive, tencuieli recente din materiale moderne (ciment), suprafețe întinse de învelitoare din țiglă solz și elemente din lemn. La acestea se adaugă suprafețele tencuite cu decor pictat și accesoriile metalice.
În colțul din dreapta-sus al câmpului compozițional, deasupra golului în arc, se pot vedea urmele unor incizii, citite nu cu mult timp în urmă ca inscripție de datare, menționând anul 1609.
Suprafețele tencuite ale fațadei estice a turnului lasă să se observe fragmente de diferite consistențe și extinderi ale unor reprezentări sau inscripții pictate. Cel mai mic fragment de inscripție pictată, ilizibil pentru moment, se află sub cornișa mediană, la stânga amprentei de fereastră obturată. În același registru, de cealaltă parte a ferestrei obturate, până aproape de intersecția cu turnul estic, se află cel mai extins câmp de fațadă cu inscripție pictată, cuprinzând un text conservat în întregime până de curând, în prezent vizibil doar parțial, ca urmare a fenomenelor de deteriorare agravate. Inscripția este înscrisă într-o suprafață rectangulară și se desfășoară pe șase rânduri recunoscute și prin liniile de trasaj vizibile pe fațadă.Textul reprezintă o strofă din lucrarea Die Regentenbuch, publicată de Georg Lauterbeck în 1556 la Leipzig, operă de filosofie politică luterană cu largă răspândire în lumea germană și cu circulație atestată în mediul transilvan. Inscripția este ortografiată cu caractere gotice.
În același registru al fațadei, sub câmpul inscripției descrise anterior se află fragmente vizibile dintr-o altă inscripție pictată, cu caractere latine majuscule, cu conținut în limba latină:În registrul superior al fațadei, între cornișa mediană și cea terminală se află o altă inscripție pictată, cu caractere gotice, compusă cu o reprezentare heraldică, un blazon policrom.

Imagini comparative inainte si dupa incheierea operatiunilor de conservare restaurare

Fotografie de ansamblu, perete intrarea principala inainte de inceperea operatiunilo de conservare -restaurare.
Fotografie de ansamblu, perete intrarea principala dupa incheierea operatiunilo de conservare -restaurare.
Detaliu zona scris inainte de restaurare.
Detaliu zona scris dupa restaurare.
Starea de conservare

Numeroasele interventii in timp au dus la o suprapunere de tencuieli si varuieli aplicate peste tencuiala originala. Aceasta a fost supusa unui proces partial de martelare in zonele pe care s-a intervenit ulterior prin aplicarea de mortare noi si pastreaza mici fragmente de pictura decorativa (blazon) si zone cu ornamentatie grafica (text). Mortarul original in spartura proaspata este cenusiu-galbui, dar pe suprafata expusa degradarii, are culoare negricioasa, datorita aparitiei unei cruste de degradare.
Mortarul de interventie in spartura proaspata are o culoare albicioasa cu pete de culoare negricioase (o forma incipienta de dezvoltare a unei cruste negre).


Decoeziunea si dezagregarea materialului suport (zidarie de caramida).
Lacune ale suportului original. Fenomenul este insotit de o pierdere partiala a suportului prin aparitia unor lacune extinse pe intreaga suprafata a peretelui.
Fatada principala. Lacune profunde ale stratului original precum si ale straturilor suprapuse ulterior, pana la nivelul suportului de caramida.
Desprinderi lacunare pe zone mari prezinta si peretele lateral dreapta. Aceasta desprindere a tencuielii dezvaluie multitudinea de reparatii de la nivelul zidariei.
Desprinderi multiple ale straturilor suprapuse de tencuiala.
Fisuri ale suportului.


Interventii anterioare, (martelare) asupra mortarului original.
Friabilitate si eroziuni la nivelul stratului suport si pictural, datorate dizolvarii selective provocate de apa, vant combinat cu particole de praf, fenomenul de inghet-dezghet etc.
Fenomene de biodeteriorare.
Sunt prezente in partea dreapta a suprafetei la imbinarea cu celalalt perete si sunt reprezentate de licheni.

Varuiala alba aplicata pe intreaga suprafata in perioada 1880-1930
Tencuieli cu mortare pe baza de ciment suprapuse peste stratul original.
Desprinderea stratului de culoare sub forma de mici fragmente (solziri).
Interventii de conservare restaurare.

Intervenţiile de conservare-restaurare au vizat suprafetele arhitecturale cu pictura murala in zona accesului principal. Acestea interventii de conservare-restaurare au fost necesare datorită stării avansate de degradare a suprafeţei peretelui si au pus accentul pe indepartarea varuielilor si mortarelor interventiilor anterioare precum si pe consolidarea mortarelor istorice.

Aplicarea tratamentului de biocidare prin pulverizarea suprafetei.
Indepartarea crustelor biotice prin actiune mecanica. S-a utilizat o lumina razanta pentru a evidentia zonele cu scris.
Consolidarea zonelor friabile ale zidariei prin pulverizare.
Indepartarea varuielilor suprapuse cu ajutorul vibroincizorului.
Straturile mai grosiere au fost indepartate folosind dalta si ciocanul.
Fotografie din timpul operatiunii de indepartare a mortarelor suprapuse.
Detaliu al suprafetei inainte de indepartarea straturilor de varuieli si tencuieli cu ciment.
Detaliu al suprafetei dupa indepartarea straturilor de varuieli si tencuieli cu ciment.
Indepartarea depunerilor aderente prin aplicarea solutiilor pe suprafata cu ajutorul compreselor.

Indepartarea depunerilor aderente prin curatare cu jet de aburi.
Refacerea adeziunii stratului de culoare prin injectare.
Refacerea coeziunii mortarelor istorice.
Consolidarea in vederea refacerii adeziunii straturilor suport desprinse.

Asigurarea consolidarii prin montarea proptelor.
Interventii de plombare si de refacere a mortarului de rost.
Reconstructie volumetrica streasina.

Chituirea lacunelor stratului suport.
Chituirea lacunelor stratului suport pastrand textura de caramida.

Aplicarea primului strat de tencuiala noua.
Imagine din timpul realizarii stratului de tencuiala nou aplicat pe fatada laterala.
Integrarea cromatica a lacunelor stratului de culoare.
Integrarea cromatica a lacunelor stratului de culoare.


Detalii integrare cromatica de la nivelul decoratiei grafice.
Detaliu zona Blazon - suprafata pictura murala dupa realizarea integrarii cromatice ale lacunelor si eroziunilor stratului de culoare.
Detaliu zona scris partea superioara - suprafata pictura murala dupa realizarea integrarii cromatice ale lacunelor si eroziunilor stratului de culoare.
Detaliu zona scris partea centrala- suprafata pictura murala dupa realizarea integrarii cromatice ale lacunelor si eroziunilor stratului de culoare.
© Duct SRL 2013. Toate drepturile rezervate.
Română | English
Sus